Pin It

Subliniem sunt mai multe criterii de clasificare a referendum-urilor, şi anume:

1). După modul de desfăşurare, referendum-urile se împart în:

- obligatorii: se desfăşoară în strictă concordanţă cu prevederile legate.

- facultative: se desfăşoară pe probleme considerate stringente de popor şi are loc la solicitarea unui anumit grup de cetăţeni.

2). În dependenţă de subiecţii cu drept de a iniţia referendumul, acesta:

-poale fi iniţiat de autorităţile publice centrale şi locale;

-poate fi iniţiat de un anumit grup de cetăţeni cu drept de vot.

3)După criteriul teritorial referendum-urile pot fi :

- naţionale( republicane);

- regionale;

- locale.

Referendumul republican sau naţional are loc pe întreg teritoriu al RM şi se desfăşoară în scopul exercitării puterii poporului şi participării lui nemijlocite la conducerea şi administrarea treburilor de stat. Cetăţenii participă la referendumul republican prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Actele adoptate prin referendumul republican au putere juridică după confirmarea lor de către Curtea Cortstituţională şi sunt executorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Iniţierea unui referendum republican poate fi făcută de:

a)un număr de cel puţin 200.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot.

b)un număr de cel puţin o treime din deputaţii în Parlament;

  1. c) Preşedintele Republicii Moldova;

d). Guvern.

Referendumul local reprezintă consultarea cetăţenilor în probleme de interes deosebit destinat pentru sat (comună), sector, oraş (municipiu), raion, unitate administrativ-teritorială cu statut special. Revocarea primarului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului) se efectuează, de asemenea, prin referendum local.