Pin It

Alegeri - acţiune prin care cetăţenii selectează şi desemnează prin vot, în conformitate cu anumite proceduri, persoanele care urmează să facă parte din organele de conducere ale unui stat, unitate teritorial-administrativă sau ale unei organizaţii sau un partid politic sau un organ colegial. În conformitate cu Codul electoral al RM, termenul de alegeri se referă la alegerile în Parlament, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi referendum-urile.

Alegerile sunt de diferite tipuri:

directe: votare în care între alegător şi candidatul la postul electiv nu există distanţe care ar media exprimarea voinţei alegătorului. Alegătorul votează direct pentru candidatul la postul electiv.

indirecte: electoratul alege doar reprezentanţi sau delegaţi care, la rândul lor, aleg candidaţii propuşi.

ordinare: se desfăşoară în termenele prevăzute de constituţie sau lege, de regulă, în legătură cu expirarea termenului împuternicirilor;

anticipate: se desfăşoară în cazul dezvoltării anticipate a Parlamentului, alegerea organului electiv în cazul încetării înainte de termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori în cazul reorganizării administrativ-teritoriale;

alegeri desfăşurate într-un singur scrutin: când rezultatele alegerilor stabilesc după votarea unică a alegătorilor, având caracter definitivat;

alegeri desfăşurate în două sau mai multe scrutine: când este necesar de două sau mai multe votări în scopul determinării învingătorilor din numărul candidaţilor la postul electiv;

repetate: se desfăşoară în cazurile în care alegerile deja efectuate se dovedesc a fi nevalabile, din cauza încălcării legislaţiei cu privire la alegeri.

Există două noţiuni care nu trebuie confundate. Dreptul electoral reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează participarea cetăţenilor la procesul de formare a organelor de stat centrale şi locale elective, precum şi alegerea funcţionarilor lor, prin intermediul drepturilor şi libertăţilor electorale garantate de Constituţia RM. Iar sistemul electoral - procedurile utilizate pentru desemnarea de reprezentanţi ai poporului în organismele puterii centrale şi locale, fiind totodată modalitatea de repartizare a mandatelor disputate în alegeri în funcţie de rezultate. Pe lângă noţiunea de sistem electoral este utilizata pe larg şi noţiunea de scrutin.