Pin It

Listă electorală - cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unei secţii de votare. Întocmirea listelor electorale este condiţia obligatorie a procesului de organizare a campaniilor electorale. Listele electorale sunt întocmite de către primărie, în două exemplare, pentru fiecare secţie de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi numai la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domiciliul acestora în perimetrul secţiei de votare respective.

Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice şi candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce Comisia Electorală Centrală şi consiliile electorale de circumscripţie respective fac publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor. În cazul în care reprezentanţi ai mai multor partide, mai multor organizaţii social-politice, mai mulţi candidaţi independenţi depun în acelaşi timp toate documentele necesare la biroul desemnat pentru înregistrare, ordinea de primire a documentelor se stabileşte prin tragere la sorţi.

Organul electoral respectiv efectuează înregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegeri în decursul a 7 zile de la data primirii actelor. Organul electoral respectiv va elibera candidaţilor înregistraţi legitimaţii de candidaţi în cel mai scurt timp posibil. După expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaţilor, organul electoral respectiv publică integral lista candidaţilor pe care i-a înregistrat, indicând în ea numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, apartenenţa politici, profesia (ocupaţia) candidaţilor, precum şi denumirea partidului, a altei organizaţii social-politice care i-a desemnat. Listele de candidaţi vor fi disponibile pentru consultare la fiecare secţie de votare.

Campanie electorală este perioada de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării.

Activităţile din campania electorală se exercită prin agitaţie electorală. Agitaţie electorala reprezintă acea acţiune de pregătire şi difuzare a informaţiei, care are scopul de a-i determina pe alegatori să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali.