Pin It

În conformitate cu art.48 din Codul electoral modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului se aprobă prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. Buletinul de vot se divizează în patrulatere, corespunzător numărului de concurenţi electorali care participă la alegeri. Concurenţii electorali se înscriu în buletine în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic de către organul electoral respectiv.

Buletinele de vot se tipăresc pe hârtie mată, cel târziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători.

Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00. În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea votării.

Fiecare alegător votează personal. Biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului de vot, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui său. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Astfel alegătorul va aplica ştampila cu inscripţia „Votat" în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei dc votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot.

După expirarea timpului rezervat votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. Biroul electoral al secţiei de votare începe numărarea voturilor. Înainte de a se deschide urnele de vot, toate buletinele de vot ramase neutilizate se numără şi se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, aplicându-se pe ele ştampila cu menţiunea „Anulat”, apoi se leagă separat şi se sigilează. La fel biroul electoral al secţiei de votare stabileşte numărul alegătorilor, cărora le-au fost eliberate buletinele de vot, pe baza numărului de alegători din listele electorale şi din listele suplimentare în dreptul numelui cărora figurează semnături. După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide urnele. Mai întâi se deschid urnele de vot mobile, se numără buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne.

Rezultatul numărării voturilor se examinează în şedinţa biroului electoral al secţiei de votare şi se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai biroului. Constatarea totalurilor votării, rezultatele alegerilor şi validarea lor finalizează procesul de exprimare a opţiunilor electorale ale alegătorilor. După obţinerea rezultatelor votării din toate consiliile şi birourile inferioare, organul electoral poate să considere alegerile parlamentare nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/2 din numărul de persoane înscrise în listele electorale. În cazul când alegerile sunt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămâni, votarea repetată, în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceleaşi candidaturi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.