Pin It

Asigurările de persoane au drept scop protecţia persoanelor fizice împotriva unor riscuri care pot afecta integritatea corporală sau viaţa asiguratului.

            Protecţia prin asigurarea persoanelor se realizează de către societatea de asigurare, prin garantarea plătii unei indemnizaţii, în ipoteza producerii evenimentului asigurat.

            În funcţie de riscul acoperit, asigurările de persoane pot fi structurate în:

 1. Asigurări de viaţă, care pot fi:
 2. asigurări de supravieţuire;
 3. asigurări de deces;
 4. asigurări mixte de viaţă.
 5. Asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă, respectiv:
 6. asigurări de accidente;
 7. asigurări de sănătate (de boală).

            Ambele categorii de asigurare au ca obiect persoanele fizice.

            În primul caz, prin prisma protecţiei de risc, este vizată viaţa, iar în al doilea caz, prin prisma protecţiei pentru riscuri de accidente, boala şi alte riscuri.

            Între cele două ramuri specifice de asigurări există o serie de elemente comune:

 1. asiguratul poate să încheie, după caz, unul sau mai multe contracte de asigurare împotriva aceluiaşi risc sau a unui complex de riscuri, pentru sume variate (acest tip de asigurare se încheie, în general, condiţionat de vârstă, starea sănătăţii, etc.);
 2. au ca titular persoana, dar, în anumite forme de asigurare, pot avea ca referinţă grupuri de persoane (familia, un grup profesional);
 3. suma asigurată se stabileşte în mod forfetar, de către asigurat, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile sale financiare;
 4. la producerea evenimentului asigurat, asiguratul sau beneficiarul de asigurare poate fi indemnizat pentru toate contractele de asigurare încheiate cu diferite societăţi de asigurare;
 5. 5. suma asigurată se plăteşte asiguratului indiferent de drepturile care i s-ar cuveni din alte contracte de asigurare;
 6. 6. suma asigurată cuvenită beneficiarului nu poate fi urmărită de creditorii asiguratului;
 7. asiguratorul nu plăteşte suma în cazul în care evenimentul asigurat s-a produs prin comiterea de către asigurat a unor fapte penale în mod intenţionat sau a fost cauzat de acţiuni de război;
 8. beneficiarul de asigurare este exclus din această calitate dacă a provocat intenţionat decesul asiguratului.

Între asigurarea de viaţă şi alte asigurări de persoane, deşi înrudite prin subiectul asigurării, există şi deosebiri. Astfel, acestea se deosebesc prin riscul sau complexul de riscuri asigurate şi, mai ales, prin mecanismul asigurării şi prin tehnicile de asigurare. Este motivul pentru care asigurările de accidente şi asigurările de sănătate sunt cuprinse în categoria asigurărilor generale (non-viaţă). Riscul nu este viaţa asiguratului, ci producerea unui accident sau a unei îmbolnăviri, cu consecinţele financiare corespunzătoare asupra celui asigurat şi familiei sale. Deoarece şi decesul poate fi în unele circumstanţe consecinţa unui accident sau a unei boli, decesul din astfel de cauze este preluat opţional şi în contractele de asigurări de viaţă.