Pin It

Procedura legislativă se realizează în mai multe etape, care sunt procedeele juridice de creare a actului normativ-juridic.

Elaborarea actului legislativ presupune parcurgerea următoarelor etape a procedurii legislative:

  • iniţierea proiectului de act legislativ;
  • dezbaterea proiectului;
  • adoptarea proiectului;
  • promulgarea;
  • publicarea actului legislativ.

Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor, Preşedintelui RM, Guvernului şi Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, care sunt consideraţi autori ai proiectelor de acte legislative sau ai propunerilor legislative.

Legea trebuie să conțină următoarele elemente constitutive ale unui act legislativ:

titlu; preambulul; clauza de adoptare; dispoziţii generale; dispoziţii de conţinut; dispoziţii finale şi tranzitorii; anexe (după caz).

Proiectele de legi, înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului, se dezbat, în două lecturi. Proiectele de legi ordinare, la decizia Parlamentului pot fi adoptate într-o singură lectură, cele organice se adoptă numai după dezbaterea lor în a două lectură, iar proiectele de legi constituţionale, proiectele de legi organice în problemele bugetului, finanţelor, economiei care necesită considerabile cheltuieli financiare, proiectele de legi complexe, precum şi proiectele de legi în alte probleme importante, la decizia Parlamentului, pot fi supuse dezbaterii şi în a treia lectură.

După efectuarea dezbaterilor proiectului de lege intervine cea de-a treia etapă a elaborării actelor care o constituie adoptarea. Ea este activitatea finală a deputaţilor care îi acordă proiectului calitatea de lege. Legile adoptate de Parlament se promulgă de către Preşedintele RM.

Legile, precum şi alte acte ale Parlamentului, decretele Preşedintelui RM, tratatele internaţionale, actele Guvernului, actele miniştrilor, departamentelor şi Băncii Naţionale a Moldovei se publică în Monitorul oficial al RM. Publicarea actelor normative constituie etapa decisivă ce finalizează procesul de elaborare a legilor.