Pin It

Doctrina înglobează în sine opera critică, de analiză şi sinteză, neavând competenţa de a elabora norma de drept internaţional.

Se realizează fie prin lucrările specialiştilor, fie prin activitatea organismelor, institutelor abilitate (Asociaţia de Drept Internaţional, Institutul de Drept Internaţional, Comisia de Drept Internaţional, Comisia Europeană de la Veneţia pentru Democraţie prin Drept etc.). Un anumit rol îl au opiniile individuale sau separate ale judecătorilor Curții Internaționale de Justiție, publicate în documentele Curții.