Pin It

Mandat - împuternicire dată de cetăţeni unei persoane aleasă de ei pentru a vorbi şi a acţiona în numele lor. Mandatul parlamentar înseamnă misiunea încredinţată de către alegatori unui ales şi durata acestei misiuni.

Mandatul parlamentar este reprezentativ (nu imperativ) și are un conţinut predeterminat, drepturile şi obligaţiile ce revin parlamentarului fiind stabilite prin Constituţie şi prin legi. Fiecare parlamentar reprezintă naţiunea în întregul ei.

Mandatul parlamentar are următoarele trăsături principale:

Mandatul parlamentar este general, parlamentarul fiind reprezentantul întregii naţiuni şi pentru toate interesele acesteia;

Mandatul parlamentar este independent, deputații procedează conform convingerilor sale şi deciziile reprezentanţilor desemnaţi prin alegeri nu necesită aprobare de popor pentru a căpăta valoare juridică;

- Mandatul parlamentar este irevocabil. Este o garanţie suplimentară a independenţei şi presupune imposibilitatea revocării deputaţilor aleşi înainte de expirarea mandatului.