Pin It

Deputaţii intră în exercitarea mandatului din momentul alegerii şi validării ulterioare a acestuia. Documentul care confirmă acest drept este certificatul eliberat de Comisia Electorală Centrală. În acelaşi timp, deputaţii dispun de legitimaţie de deputat şi insignă de deputat, eliberate de Biroul permanent după constituirea legală a Parlamentului. În perioada de exercitare a mandatului deputatului i se eliberează paşaport diplomatic.

Durata mandatului parlamentar în RM este de 4 ani. Durata mandatului poate fi prelungită prin lege organică în două împrejurări: în caz de război sau în caz de catastrofă.

În Republica Moldova calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales, în caz de demisie sau de deces. În caz de demisie sau de deces, intervine vacanta mandatului de deputat. Cererea de demisie se prezintă Preşedintelui Parlamentului, iar acesta din urma, prin hotărârea sa, va lua act de cererea de demisie a deputatului şi va declara mandatul vacant.