Pin It

Legea privind asigurarea activității Preşedintelui RM din 11.03.1997, stabileşte garanţiile de asigurare materială şi de protecţie socială necesare exercitării funcţiei de Preşedinte. Astfel, în exerciţiul mandatului, Preşedintele Republicii Moldova este asigurat cu locuinţă de serviciu în municipiul Chişinău, dotată şi amenajată special, la fel, cu reşedinţă de serviciu în satul Condriţa şi cu vilă de serviciu în satul Holercani. In caz de încetare a mandatului în condiţiile art. 90 alin. ( 1) din Constituţie, locuinţa, reşedinţa şi vila de serviciu vor fi eliberate.

Preşedintele Republicii Moldova poate dispune de mijloace de transport auto cu destinaţie specială, iar în caz de necesitate, de elicopter amenajat special, destinat folosirii în comun de către conducerea statului. În caz de deplasare peste hotarele ţării, acesta beneficiază de rută specială de zbor. Securitatea Preşedintelui Republicii Moldova şi a membrilor familiei lui este asigurată de stat prin serviciile respective.

Atât şeful statului cât şi membrii familiei lui sunt garantaţi cu asistenţă medicală specială gratuită şi de medic personal beneficiind şi de dreptul la tratament balneo-sanatorial gratuit în instituţiile respective ale ţării, in ceea ce priveşte concediul de odihnă al Preşedintelui, acesta este anual şi de 36 de zile lucrătoare.

În caz de suspendare din funcţie pentru săvârşirea unor fapte grave prin care a încălcat prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova dispune de următoarele garanţii, până la hotărârea demiterii din funcţie: salariu lunar, locuinţă de serviciu, automobil, asistenţă medicală specială, asigurare a securităţii. Iar în caz de expirare a mandatului de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova beneficiază de: pensie (75 la sută din salariul lunar al Preşedintelui în exerciţiu), asistenţă medicala gratuită pe viaţă şi o dată pe an, tratament balneo-sanatorial gratuit, automobil la comandă, conform limitei stabilite de Guvern, imunitate diplomatică şi asigurare a securităţii personale pe o perioadă de 4 ani. Totuşi în caz de demitere în condiţiile art. 89 din Constituţia RM, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte nu va beneficia de garanţiile prevăzute mai sus.