Pin It

Guvernul este autoritatea centrală care organizează şi coordonează întreaga activitate a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament. Art.96 din Constituţia RM prevede că Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice, iar conform alin. 2) al aceluiaşi articol, în exercitarea atribuţiilor se conduce după programul său de activitate, acceptat de către Parlament. Program de activitate este programul naţional de guvernare în care sunt materializate programele partidelor de guvernare.

Aşadar, Guvernul este, pe de o parte, deasupra organelor administraţiei publice, pentru că numai având această calitate, poate exercita conducerea generală a administraţiei publice, iar pe de altă parte, Guvernul face parte din organele administraţiei publice. De asemenea, deşi Guvernul este autoritatea dc vârf a administraţiei publice, el nu este afectat de faptul că Preşedintele ţării îl desemnează pe candidatul la funcţia dc prim-ministru.