Pin It

Guvernul se formează din prim-ministru, primviceprim-ministru, viceprim-miniştri, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin legea cu privire la guvern. Ca şef al Guvernului prim-ministrul conduce şi orientează activitatea membrilor acestuia asigurând coordonarea interministerială.

Constituţia RM prevede că Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru și numește Guvernul, printr-un decret prezidenţial.

 

Guvernul îşi exercită mandatul de la ziua depunerii jurămantului de către membrii lui în faţa Preşedintelui RM şi până la validarea alegerilor pentru un nou Parlament. În cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament al demisiei Prim-minlstrului sau în cazul alegerilor unui nou Parlament, Guvernul îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii Guvernului.

În conformitate cu art. 24 din Legea cu privire la Guvern, administraţia publică centrală este compusă din ministere şi alte autorităţi administrative centrale.