Pin It

Între instituția Parlamentului şi cea a Guvernului sînt anumite relaţii şi raporturi, care pot fi de conlucrare, colaborare, dar şi de control.

Parlamentul este organul suprem reprezentativ al poporului, fapt care îi dă legitimitatea de a supraveghea modul de înfăptuire a politicii statului de către Guvern. Controlul vizează constituţionalitatea legilor, a unor decizii şi măsuri întreprinse şi aplicate de guvern, revocarea unor organe de stat sau înalţi funcţionari. Controlul are în vedere şi plângerile, sesizările cetăţenilor adresate parlamentului, unele abuzuri întreprinse de anumite instituţii şi reprezentanţii acestora împotriva lor.

Raporturile dintre Parlament şi Guvern sunt de natură politică şi juridică. Guvernul răspunde politic în faţa Parlamentului, deşi puterile statului sunt egale, datorită faptului că Parlamentul este autoritatea reprezentativă în stat.

Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi. Parlamentul poate adopta o moţiune prin care să-şi exprime poziţia faţă de obiectul interpelării.

Totuşi, şi Guvernul poate influenţa organul legislativ prin faptul că acesta înaintează în Parlament propuneri de proiecte constituționale, organice și ordinare.