Pin It

Condiţiile pentru a deţine funcţia de judecător al Curţii Constituţionale din RM sunt: deţine cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară, are pregătire juridică superioară, înalta competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică.

Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului şi se supun numai Constituţiei. De asemenea, aceștea sunt inamovibili pe durata mandatului şi independenţi. Inamovibilitatea reprezintă o garanţie a independenţei judecătorului şi este instituţia în temeiul căreia judecătorul nu poate fi eliberat din funcţie, suspendat, pensionat prematur, transferat prin voinţa arbitrară a autorilăţilor publice.

Inviolabilitatea reprezintă previnirea urmăririi judiciare nefondate, arbitrară a judecătorului, împiedicandu-l, astfel sa-şi îndeplinească mandatul încredinţat sau constrângându-1 să-l exercite într-un anumit mod contrar convingerilor şi voinţei sale.

Imunitatea nu este un privilegiu - de altfel inadmisibil, ci o procedură specială de protecţie a mandatului constituţional conferit judecătorului faţă de acte sau fapte abuzive ori insuficient fondate.

Funcţia de judecător este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată retribuită, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.

Judecătorii Curţii Constituţionale poartă răspundere disciplinară pentru încălcarea culpabilă a prevederilor legii. Măsurile disciplinare sînt: avertismentul, mustrarea sau ridicarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale.