Pin It

Prin art. 135 din Constituţie, Curţii Constituţionale i se conferă anumite atribuţii:

  • exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Acest control este posterior.
  • interpretează Constituţia. Majoritatea interpretărilor se referă la competenţele autorităţilor publice şi la respectarea principiului separaţiei şi colaborării puterii în stat.
  • se pronunţa asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei.
  • confirmă rezultatele referendum-urilor republicane;
  • confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova;
  • constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile;
  • rezolvă cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice sesizate de Curtea Supremă de Justiţie.
  • hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid.

Atribuţiile Curţii Constituţionale pot fi modificate doar prin modificarea corespunzătoare a Constituţiei.

Codul jurisdicţiei constituţionale prevede şi competenţele funcţionale ale Curţii Constituţionale.

Curtea Constituţională pronunţă hotărâri şi decizii şt emite avize.

Preşedintele Curţii Constituţionale, în exerciţiul funcţiunii, dă dispoziţii.