Pin It

Sistemul de drept reprezintă un fenomen juridic indivizibil, care include următoarele elemente de structură: ramurile dreptului, subramurile dreptului, instituţiile juridice, normele de drept. Elementul de bază al acestui sistem este ramura dreptului. Ea reprezintă elementul relativ separat al sistemului de drept şi este formată din norme juridice care reglementează un grup calitativ specific de relaţii sociale. Normele juridice care reglementează relaţiile sociale cu caracter executiv şi de dispoziţie, ce apar, se modifică sau se sting în procesul realizării puterii executive şi formează ramura dreptului administrativ.

Ramura sistemului de drept se subdivizează în subramuri şi instituţii juridice, fiecare dintre care cuprinde un complex separat de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale de acelaşi gen. Pentru dreptul administrativ, de exemplu, pot fi nominalizate drept instituţii juridice răspunderea administrativă şi procesul administrativ.

Dreptul administrativ este un sistem integru de norme juridice şi instituţii juridice asociate după obiect, scop, principii şi metoda reglementării. Aceste elemente ale sistemului dreptului administrativ trebuie să fie coordonate şi bazate pe definiţii unice. În interiorul sistemului există ierarhizarea normelor cu diverse forţe juridice: generale şi speciale. În total, ramura dreptului administrativ creează un regim de reglementare juridic specific.

Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public, de aceea regimul de ramură al dreptului administrativ poartă un caracter publico–juridic. Partea obligatorie a raportului juridic reglementat de dreptul administrativ este statul în persoana instituţiilor sale.

Dreptul administrativ, ca şi alte ramuri, reprezintă un sistem, compus din instituţii juridice şi norme juridice, care se intersectează strîns. Normele administrativ–juridice, după conţinutul relaţiilor sociale, se divizează în:

  1. a) norme, care reglementează relaţiile generale de administrare, adică generale pentru întregul proces de administrare. Aceste norme constituie prima parte a dreptului administrativ — partea generală;
  2. b) normele, care reglementează relaţiile sociale din ramurile şi sferele de administrare separate. Aceste norme constituie a doua parte a dreptului administrativ — partea specială[1];
  3. c) normele, care reglementează relaţiile sociale din sfera jurisdicţiei administrative, alcătuiesc a treia parte a dreptului administrativ — procesul administrativ (procedura administrativă).

Fiecare parte componentă a dreptului administrativ conţine norme juridice care reglementează relaţiile sociale de acelaşi gen (relaţii omogene).

Deci, putem concluziona că dreptul administrativ este unul dintre cele mai voluminoase şi cele mai complicate ramuri a sistemului naţional de drept. Practic, nu există sferă de activitate vitală a societăţii în care să nu se desfăşoare activitatea executivă şi de dispoziţie şi care nu ar fi reglementată prin intermediul normelor juridice ale dreptului administrativ. De exemplu, administrarea în domeniul apărării, securităţii statale, afacerilor interne, energeticii, standardizării etc., prioritar, este reglementată prin normele dreptului administrativ.

Dreptul administrativ este nu numai cea mai voluminoasă şi complicată ramură a dreptului, ci şi una importantă, deoarece funcţia executivă în stat este de o importanţă majoră.

 

[1]     În prezenta lucrare Partea specială nu este examinată.