Pin It

    Poluarea apei constituie un fapt semnificativ pentru paradoxurile şi contradicţiile progresului. Nimeni nu poate contesta necesitatea utilizării apei în industrie, agricultură ori consum domestic. Preocupărilor ce ţin de utilizarea apei li se adaugă, cu accente din ce în ce mai grave, cele referitoare la degradarea calităţii apelor, ameninţate mai ales de evacuările şi descărcările de reziduuri şi deşeuri periculoase sau toxice.

Printre mijloacele utilizate în direcţia atingerii obiectivului protecţiei şi conservării mediului acvatic, alături de gospodărirea complexă şi folosirea raţională a apelor, un rol important revine combaterii faptelor de încălcare a regimului legal de ocrotire a acestui factor de mediu prin instituţia răspunderii juridice.

Protectia  riurilor si  bazinelor  de  apa  impotriva  poluarii,impurificarii, epuizarii si innamolirii, precum si folosirea terenurilor aferente  lor,  se  efectueaza in temeiul  Constitutiei,  Legii  privind protectia mediului inconjurator si altor acte normative.1

    Încălcarea regimului de protecţie a apelor avînd drept urmare poluarea acestora, eroziunea solurilor şi alte fenomene dăunătoare se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 40 de ore, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale şi de altă natură fără construcţiile şi instalaţiile care să prevină impurificarea şi infectarea apelor sau influenţa lor dăunătoare se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi

1. Legea Republicii Moldova cu privire la zonele si fisiile de protectie a apelor  riurilor si bazinelor de apa  Nr.440-XIII din 27.04.95  Monitorul Oficial al R.Moldova nr.43 din 03.08.1995

convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Spălarea vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Spălarea vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
     Nerespectarea dimensiunilor şi regimului de protecţie a zonelor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor  se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.Nerespectarea limitelor şi regimului de protecţie a perdelelor forestiere de protecţie a apelor  se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Neîndeplinirea de către căpitan sau de către alţi membri ai personalului de comandă al unei nave a obligaţiilor prevăzute de legislaţie privind înregistrarea în actele de bord a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru oameni şi pentru resursele vii ale mării ori cu amestecuri ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite, introducerea în actele de bord a unor menţiuni false referitor la astfel de operaţiuni sau refuzul nelegitim de a prezenta actele persoanelor cu funcţie de răspundere se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.2