Pin It

Fiind parte inseparabilă a sistemului de drept, dreptul administrativ se intersectează, practic, cu toate ramurile sistemului de drept:

— cu dreptul constituţional, care cuprinde principiile de bază ale tuturor ramurilor dreptului, inclusiv celui administrativ;

— cu dreptul civil în ceea ce priveşte reglementarea relaţiilor patrimoniale. Dreptul administrativ reglementează aceste relaţii prin metoda dispozitivă. Metoda reglementării juridice caracteristică pentru dreptul civil, spre deosebire de metoda reglementării administrativ–juridice, se bazează pe egalitatea părţilor raporturilor reglementate;

— cu dreptul muncii. Multiplele relaţii de muncă a muncitorilor şi funcţionarilor sînt reglementate atît de dreptul muncii, cît şi de dreptul administrativ. Pornind de la faptul că apariţia raporturilor de muncă dintre angajator şi cel angajat este precedat de emiterea unui act administrativ — ordin de încadrare şi se sting aceste raporturi, la fel, în baza emiterii unui act administrativ — ordin de eliberare din funcţie;

— cu dreptul financiar, care reglementează relaţiile sociale în sfera activităţii financiare a statului, relaţiile ce apar în procesul acumulării şi distribuirii resurselor financiare ce constituie venitul naţional al Republicii Moldova;

— cu dreptul penal. Normele dreptului administrativ determină care fapte ilicite constituie abatere administrativă, abatere disciplinară, contravenţie şi care măsuri de constrîngere administrativă pot fi aplicate faţă de subiecţii activi ai faptelor comise. Dreptul penal stabileşte faptele ilicite ce constituie infracţiune şi care măsuri de constrîngere penală pot fi aplicate faţă de subiectul activ al infracţiunii.