Pin It

   În dreptul mediului nu existã o reglementare privitoare la exonerarea de rãspundere contravenţionalã, ci se aplicã în principiu, reglementãrile generale în materie (art. 83 alin. Ultim, legea nr.137/1995).

   Nu constituie contravenţie:

  • fapta sãvârşitã în stare de legitimã apãrare, din cauza unei întâmplãri ce nu putea fi prevãzutã sau înlãturatã, aceea sãvârşitã din constrângere, eroare de fapt sau în stare de necesitate
  • fapta sãvârşitã de o persoanã care din cauza stãrii mentale sau vreunei infirmitãţi nu poate rãspunde de fapta imputatã ori de starea de minoritate
  • prescripţia aplicãrii sancţiunii contravenţionale

prescripţia executãrii sancţiunii contravenţionale