Pin It

Ştiinţa dreptului administrativ este parte componentă a sistemului ştiinţelor juridice. Ea este privită ca un sistem de concepţii ştiinţifice, de metode a cunoaşterii, principii de bază despre ramura dreptului administrativ şi obiectul reglementării lui.

Obiectul ştiinţei dreptului administrativ îl constituie investigaţiile privind administrarea publică, relaţiile sociale ce apar în procesul administrării şi normele administrativ–juridice care reglementează aceste relaţii, analiza practicii aplicării a acestor norme juridice, dezvăluirea şi studierea eficacităţii mecanismului juridic de reglementare a relaţiilor sociale din domeniul administrării publice.

Scopul de bază al ştiinţei dreptului administrativ, a investigaţiilor ştiinţifice din acest domeniu este elaborarea recomandărilor şi propunerilor privind majorarea eficacităţii reglementării administrativ–juridice a proceselor de administrare, perfecţionarea practicii creativ‑aplicative a normelor dreptului administrativ în toate domeniile şi sferele administrării publice. Prin atingerea acestui scop, ştiinţa dreptului administrativ vine cu suportul său în soluţionarea problemelor stingente a societăţii şi ale statului.

Baza teoretică a investigaţiilor din domeniul administrării publice o constituie operele savanţilor autohtoni şi celor străini. Pentru realizarea investigaţiilor ştiinţifice în domeniul dreptului administrativ un rol deosebit îi revine studierii şi conştientizării practicii organizării şi funcţionării organelor executive ale statului şi celor ale administraţiei publice locale, formelor şi metodelor performante de administrare.

Baza metodologică a ştiinţei dreptului administrativ o constituie metodele ştiinţifice de investigaţie unanim acceptate, cum ar fi: metoda istorică, analiza comparată, metoda logică şi cea formal‑juridică, metodele sociologice etc. Ştiinţa dreptului administrativ are menirea de a sluji intereselor persoanei, societăţii şi statului.

Este firesc că orice ramură a ştiinţei, inclusiv celei juridice, are şi sistemul său, care este condiţionat de conţinutul ştiinţei. Sistemul ştiinţei dreptului administrativ este bazat pe raporturile interne existente dintre diverse instituţii juridice ale ramurii dreptului administrativ.

Sistemul disciplinei dreptului administrativ, studiat în instituţiile universitare, este raportat la sistemul ştiinţei dreptului administrativ şi sistemul ramurii dreptului administrativ. Totodată, sistemul cursului are specificul său, deoarece este condiţionat de amplasarea materialului didactic. Scopul primordial de dezvoltare a ştiinţei dreptului administrativ al Republicii Moldova, la momentul actual, trebuie să fie investigarea proceselor de integrare condiţionate de intenţia Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană, investigarea practicii administrării publice în ţările europene.