Pin It

DCI este o ramură de drept, normele căreia formează un cadru juridic, pentru reglementarea relaţiilor comerciale internaţionale de colaborare şi cooperare economică.

În raporturile stabilite între state, ca subiecte de drept internaţional public şi cele dintre persoanele fizice sau juridice, fiecare stat participă la schimbul internaţional de valori materiale şi spirituale.

Metodele dreptului comerţului internaţional contribuie la  dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Acest fapt ne dovedeşte importanţa DCI şi locul în  sistemul  dreptului contemporan.

DCI în materi juridică stă la joncţiunea dintre multe ramuri de drept, conţinând şi unele norme de drept administrativ, fiscal, etc, este influenţat considerabil  şi de practică.

Corelaţia DCI cu Dr. Civil> prin aceea că dr. Civil constituie dreptul comun faţă de dreptul comerţului internaţional.

DCI este influenţat de dreptul comercial> reglementează ansamblul de operaţiuni care implică activitatea de antreprenoriat. Raporturile juridice  comerciale şi DCI prezintă caracter patrimonial şi comercial.

DCI este dependent de DI public deoarece relaţiile comerciale internaţionale pun în cauză aplicarea convenţiilor internaţionale ce conţin norme materiale şi norme conflictuale.

DCI are legătură cu DI Privat> este privit ca o subramură a dr. int.privat, au multe elemente comune.

DCI este influenţat şi de drepztul comparat> legislaţia naţională joacă rolul principal la reglementarea raporturilor comerciale internaţionale-elaborarea convenţiilor.

O problemă importantă a dreptului comerţului internaţional ca ştiinţă juridică constă în determinarea tendinţelor generale a acestei materii, caracteristice pentru toate statele, indiferent de deosebirile existente între sistemele de drept ale acestor state.