Pin It

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede: pentru ca o persoană fizică să fie subiect de drept al CI, trebuie să înfiinţeze o întreprindere individuală şi să practice activitate de antreprenor (comerciant) şi poate să fie agent al relaţiilor economice externe, redacţia Legii Nr.672-XIII din 28.11.95.

O persoană fizică pentru dobândirea calităţii de comerciant, trebuie să întrunească cumulativa careva condiţii:

  1. Persoana fizică trebuie să aibă capacitate juridică deplină, (capacitate de exerciţiu şi de folosinţă).

Capacitatea juridică de folosinţă este condiţia de fond în baza căreia şi în prezenţa unor fapte şi acte juridice la persoane apare un drept subiectiv, concret. Aceasta condiţionează posibilitatea de a avea drepturi şi obligaţii prevăzute de lgislaţia în vigoare. (Din cod civil definiţiile, art 18, 19).

Conţinutul capacităţii juridice de exerciţiu este în stânsă legătură cu conţinutul capacităţii juridice de folosinţă a persoanei.

Dacă conţinutul capacităţii de folosinţă prezintă în sine drepturile şi obligaţiile persoanei, atunci capacitatea de exerciţiu, se caracterizeazăprin aptitudinea , posibilitatea persoanei de a-şi dobândi şi realiza dreptul prin propriile acţiuni. A doua condiţie ţine de natura juridiccă a actelor săvârşite. Conform codului francez- art.1 sunt comercianţi cei care exercită acte de comerţ şi fac din aceasta  profesiunea lor obişnuită. Codul comercial german enumără profesiunile considerate drept comerciale calităţii de comerciant rezultând din exercitarea  acelor profesiuni. A treia condiţie: Înscrierea în registrul de comerţ necesară persoanelor fizice pentru a fi comerciant şi subiect de drept al CI.

Conform art.2 din Legea cu privire la antrepr…. “ antreprenorul devine subiect de drept la data înregistrării de stat a întreprinderii pe care a înfiinţat-ş sau a înscrisului ce confirmă aportul la patrimoniul întreprinderii”. Indiferent de sistemul de drept al statului, trăsăturile caracteristice cmerciantului sunt:

-înregistrarea în registru de comerţ al ţării sale;

-ducerea cărţilor comerciale, registru contabil;

-activitatea sub denumirea de firmă;

-deţinerea de sine stătător a contului bancar;

-deţinerea licenţei- autorizaţiei pentru genurile de activitate;

  • supunerea unei proceduri speciale în cazul încetării de plăţi numite faliment.
  • supunerea unei proceduri speciale în cazul încetării de plăţi numite faliment.