Pin It

Conceptul de stat are ca element definitoriu calitatea de titular de suveranitate şi se manifestă ca subiect de drept internaţional. Statul nu are calitatea de comerciant, deoarece având capacitatea juridică el poate să se implice în orice operaţiune economică străină.

Uneori statul participă la raporturile de cooperare economică şi tehnico- ştiinţifică. În cadrul acestor raporturi statul apare în dubla sa calitate de titular de suveranitate şi de subiect de drept civil.

Statul este persoană juridică. Republica Moldova participă rareori în nume propriu la raporturile juridice internaţionale şi acţiuni prin intermediul  Ministerului finanţelor.

Personalitatea juridică a statului are caracter complex, raporturile juridice în care se implică statul sunt de natură diferită. Stabilind raporturi în calitate de titular de suveranitate acestea sunt de drept internaţional public. Raporturile la care statul participă în calitate de titular al propriului patrimoniu sunt de drept al comerţului internaţional.

Calitatea statului de subiect al dreptului CI se manifestă în materie contractuală.

Principalele domenii în care statul se manifestă ca subiect al dreptului comerţului internaţional sunt:

-încheierea de acorduri de împrumut şi cooperare financiară cu bănci străine;

-emiterea de garanţii pentru împrumututri;

-emiterea titlurilor de valoare ce se lansează pe pieţele externe;

-acordarea de credite diferitelor societăţi comerciale.