Pin It

Oragnizaţiile guvernamentale sunt entităţi politico- juridice, create prin acordul de voinţă al statelor interesate în fiinţarea lor. Apariţia,  existenţa,  derularea activităţii lor, precum şi desfiinţarea decurge dintr-o convenţie internaţională multilaterală, încheiată între mai multe state ca titulare de suveranitate.

Chiar de la constituire ele au statut juridic propriu, care le stabileşte competenţa, genurile de activitate pentru atingerea scopurilor de către statele fondatoare. Organizaţiile sunt entităţi internaţionale lipsite de suveranitate, de teritoriu propriu şi de o popilaţie asupra căreia să se exercite atribuţii de putere.

Organizaţiile guvernamentale formează grupuri de subiecte atipice de drept al CI. Aceasta se datorează faptului că activănd ele presupun o particularitate specifică numai lor şi anume:desfăşoară o activitate ce prezintă interes pentru mai multe state.