Pin It

În ceea ce priveşte clasificarea normelor de drept administrativ, acestea pot fi împărţite în mai multe categorii, avînd la bază diferite criterii. Aceste criterii diferă de la o ţară la alta, de la un autor la altul. În urma sintezei diverselor opinii, în prezenta lucrare vom utiliza următoarele criterii de clasificare a normelor dreptului administrativ după:

1) obiectul de reglementare;

2) sfera de cuprindere a normelor;

3) funcţia dreptului administrativ;

4) specificul raporturilor sociale reglementate;

5) conţinutul juridic (gradul de impunere) a normelor.