Pin It

CCI pot fi încheiate verbal sau în formă scrisă. Forma scrisă nu constituie o condiţie de validitate a CCI ci doar o cerinţă de ordin probator. Perfectarea CCI în formă scrisă prezintă multiple şi importnte avantaje:

-crează pentru părţi posibilitatea de a preciza în termeni clari conţinutul contractului;

-delimitează obligaţiile precontractuale de cele contractuale

-precizează conţinutul contractului, fapt ce permite reducerea riscului de apariţie a unor divirgenţe între părţile contractante.

Forma scrisă a contractului comercial internaţional nu constituie o condiţie de validitate  a acestora.

Contractele încheiate între prezenţi de obicei au forma unui înscris unic, iar cele perfectate între absenţi se formează prin două înscrisuri separate: oferta şi acceptarea(îmbracă forma de scrisori, telegrame, comunicări).

Contractul se încheie în două sau trei exemplare originale având conţinut identic, dar fiind redactate în limbi diferite. De obicei părţile preferă limba care conţine noţiuni, formule şi expresii adecvate tehnicii comerciale.

Alegerea limbii contractuale de către ărţi prezintă interes atăt la momentul întrocmirii documentelor iniţiale cât şi ulterior acelui moment.

De regulă limba contractului este limba corespondenţei comerciale, precum şi limba în care se va desfăşura procedura de soluţionare a litigiilor.

Există o tendinţă de a folosi contracte tip elaborate, ţinânduse seama de uzanţele comerciale din domeniul contractual respectiv.