Pin It

Realizarea normelor administrativ–juridice se manifestă prin implementarea în practică a prescrierilor lor, asigurarea comportării cuvenite a participanţilor la raporturile de administrare. Cele mai recunoscute şi acceptate sînt următoarele variante de realizare a normelor administrativ–juridice: executarea, aplicarea, utilizarea, respectarea.

Executarea constă în conformarea strictă a tuturor subiecţilor relaţiilor de administrare a prescrierilor juridice, regulilor obligatorii de comportare, restricţiilor şi limitelor care se conţin în normele administrativ–juridice.

Aplicarea constă în elaborarea şi adoptarea (emiterea), de către subiecţii administraţiei publice (organele puterii executive şi persoanele de răspundere a lor), fie a actelor administrative cu caracter normativ care prevăd mecanismul de realizare a prescrierii juridice respective, fie a actelor administrative cu caracter individual, care determină aplicarea normei administrativ–juridice în situaţia concretă.

Utilizarea se manifestă prin aplicarea de către organul executiv al administraţiei publice (persoanelor cu funcţii de răspundere) a unei variante alternative a activităţii executive prevăzute de norma administrativ–juridică.

Respectarea presupune abţinerea subiectului dreptului administrativ de a săvîrşi acţiuni interzise. Respectarea se distinge de utilizare prin comportamentul pasiv al subiectului raportului de administrare.