Pin It

Pefectarea contractelor CI constituie finalzarea procedurii de formare a  acestui contract. Determinarea momentului încheierii contractului este una din cele mai controversate probleme în doctrina juridică. Contractul se  încheie  în momentul şi la locul în care prin întâlnirea ofertei cu acceptarea se formează consimţământul.

Contractul comercial internaţional poate fi încheiat între partenerii care se  află în prezenţa sau separaţi de mari distanţe.

CCI se formează în momentul în care se întâlnesc voinţele liber exprimate ale părţilor contractante, prin care se realizează consimţământul comun al lor.

Determinarea momentului perfectării CCI prezintă interes din următoarele considerente:

-după încheierea contractului, revocarea ofertei sau acceptării nu produce efecte juridice.

-în funcţie de momentul formării contractului putem aprecia dacă revocarea ofertei sau acceptarea a fost tardivă.

-în cazul când o ofertă a fost făcută mai multor persoane, ultemele acceptând- o în mod succesiv în dependenţă de momentul formării contractului se determină care din contracte a fost încheiat primul, fiind singurul valabil.

-existenţa viciilor de consimţământ se apreciază la momentul formării contractului, se determină care din contract a fost încheiat I, fiind singur valabil. existenţa viciilor de consimţământ se apreciază la momentul formăriicontractului.

-în funcţie de momentul perfectării contractului este determinat locul unde s- a produs actul juridic.

-momentul perfectării contractului determină începutul  preţului în contrcat

soluţionarea conflictelor de legi în tmp se face în funcţie de momentulformării contractului

-capacitatea părţilor ca elemente ce ţine de formarea contractului se apreciază la momentul încheierii acestuia.

Locul perfectării contractului este acel unde se întâlnesc voinţele juridice ale părţilor contractante. Determinarea locului încheierii contractului este strâns legată de determinarea momentului perfectării acestuia.

Determinarea locului perfetării contractului prezintă interes din următoarele aspecte:

-locul încheierii contractului ajută la stabilirea uzanţelor în funcţie de care  sunt interpretate clauza contractuală;

-în funcţie de aceasta se determină competenţa teritorială a instanţelor jurisdicţionale în litigiile ce reies din raportul juridic cu element de extranietate.

-locul încheierii contractului determină legea aplicabilă acestuia după principiul “locus regit actum”.

Prin urmare, contractul comercial internaţional comportă realizarea acordului de voinţă între contraagenţi, care pot fi absenţi sau prezenţi la momentul perfectări acestuia.

-perfectarea contractelor comerciale  internaţionale între absenţi

-perfectarea contractelor comerciale internaţionale între prezenţi.