Pin It

CIC de agenţie reprezintă acordul de voinţă dintre două părţi care una numită agent se angajează să acţioneze din împuternicire în numele sau pe   contul celei dea doua părţi, în scopul încheierii de acte juridice, sau îndeplinirea de prestaţii materiale.

Asemănătoare cu contractul de mandat şi de comision se explică prin faptul faptul că  că în baza