Pin It

Daca plecăm de la premisa că o lege reprezintă ceea ce este comun, şi se repetă cu necesitate în cadrul fenomenelor din domeniul respectiv, atunci putem considera că politologia studiază legile domeniului politic, legi pe care le prezentăm sub forma unor principii generale precum:

- organizarea unui sistem politic bine articulat şi structurat în relaţii, instituţii şi concepţii, prin intermediul căruia societatea îşi asigură funcţionalitatea şi progresul. Este un fapt stabilit de realitatea istorica, relevat de literatura de specialitate, că, fără un sistem politic, societatea n-ar putea funcţiona. În fapt, nu există societate, comunitate umană, fără un sistem politic;

- organizarea şi conducerea democratică a societăţii. Experienţa istorică a dovedit că, de regulă, numai în condiţiile unei organizări şi conduceri democratice sunt posibile progresul social, bunăstarea şi prosperitatea cetăţenilor;

- armonizarea intereselor tuturor cetăţenilor, grupurilor şi categoriilor sociale. Promovarea progresului istoric nu se poate realiza decât în condiţiile satisfacerii intereselor tuturor, atât a celor generale, cât şi a celor de grup sau individuale. Aceasta îşi poate găsi expresia numai prin armonizarea unor asemenea interese în concordanţă cu cerinţele progresului general al societatii;

- unitatea organică între libertate şi responsabilitate. Unitatea dintre libertate şi responsabilitate constituie un principiu de baza, deoarece progresul social nu poate fi asigurat decât prin manifestarea libertăţii în mod responsabil de către membrii societăţii, indiferent de poziţia lor pe scara ierarhiei sociale;

- unitatea organică dintre organizarea şi conducerea democratică a societăţii şi bunăstarea şi prosperitatea tuturor cetăţenilor. O organizare şi conducere democratice sunt probate în primul rând de capacitatea lor de a asigura bunăstarea şi prosperitatea cetăţenilor, la rândul lor, bunăstarea şi prosperitatea nu-şi pot găsi rezolvarea favorabilă decât în condiţiile unui cadru de organizare democratică.