Pin It

Capitalul social reprezintă un concept utilizat în ştiinţele sociale, fiind dezvoltat în sociologie, economie şi ştiinţa politică în legătură cu procesele de dezvoltare socială.

Conceptul se află în plin proces de cristalizare, în privinţa definirii şi conţinutului său existând doar un consens la un nivel de mare generalitate.

În opinia unei mari părţi a politologilor „capitalul social se referă la interacţiunile la care indivizii iau parte, fiind inclus în reţele sociale şi normele asociate acestora, manifestându-se prin (participarea inclus???) în reţele sociale şi normele asociate acestora, manifestându-se prin participarea indivizilor la formarea şi funcţionarea instituţiilor, în încrederea în aceste instituţii, în alţi indivizi sau grupuri de indivizi.