Pin It
  1. a. Capitalul social este sursă a controlului social

          - implică încredere şi solidaritate socială, dar mai presus de toate respectarea normelor.

          - comportamentele anomice sau deviante sunt excluse din reţelele sociale; nu au acces la bunurile furnizate de acestea.

  1. b. Capitalul social este garant al ajutorului familial.

          - legături puternice în cadrul familiei pot asigura o serie de beneficii membrilor acesteia, dincolo de sprijinul în ce priveşte integrarea socială.

          - familiile pot furniza copiilor suport pentru o mai bună performanţă şcolară

Exemplul românesc al gospodăriei mixte extinse: părinţii rămaşi la sat şi copiii adulţi integraţi în mediul urban, împart aceleaşi resurse comune.

  1. Capitalul social asigură accesul la resurse diverse prin intermediul reţelelor sociale.
  2. Capitalul social este catalizator al dezvoltării sociale
  3. Capitalul social este „instrument de economisire”.

Capitalul social se poate converti cu uşurinţă în capital de orice alt tip: indivizii bogaţi în capital social pot avea mai uşor acces nu numai la slujbe mai bune dar şi la împrumuturi subvenţionate, pieţe pe care au monopol etc.