Pin It

Sistemul politic reprezintă un subsistem al sistemului social global care cuprinde relaţiile politice, instituţiile politice şi concepţiile politice, sistemul care asigură organizarea şi conducerea de ansamblu a societăţii, funcţionalitatea ei.

Diferitele comunităţi umane, ajunse la o anumită treaptă de dezvoltare, nu mai pot exista şi funcţiona fără să fie organizate într-un sistem politic, aceasta constituind o necesitate, o lege generală a progresului istoric.

Constituindu-se ca un sistem de organizare şi conducere de ansamblu a societăţiisistemul politic slujeşte şi trebuie să slujească atât societatea în întregul ei, cât şi fiecare subsistem în parte, interesele generale ale societăţii, cât şi cele individuale.