Pin It

Între noţiunea de sistem politic şi cea ce regim politic există o strânsă legătură şi chiar, în anumite condiţii teoretice, o suprapunere până la identificare. Astfel, o serie de politologi consideră că regimul politic trebuie privit şi definit ca organizarea întregului sistem politic. Pe de altă parte, există opinia că noţiunea de sistem politic, ca ansamblu de roluri interdependente sau de interacţiuni care permit alocarea autoritară a resurselor politice, este mai vastă decât cea de regim politic, înglobând-o şi depăşind-o totodată. Cu alte cuvinte, regimurile politice pot să apară ca tranzitorii în interiorul aceluiaşi sistem politic, a cărui evoluţie sau transformare s-ar suprapune unui ritm incomparabil mai lent, deoarece în el sunt puse în joc forţele profunde ale comportamentelor şi valorilor.

Prin regim politic se poate înţelege modul concret de organizare şi funcţionare a sistemului politic, de constituire a organelor de conducere în societate în raport cu cetăţenii. Rezultă din definiţie că regimul politic exprimă un raport între organele de conducere din societate şi cetăţeni, organele de conducere nefiind legate numai de stat, ci de întregul sistem politic. Dacă organele de conducere în societate se constituie şi acţionează prin consimţământul cetăţenilor, ca expresie a voinţei şi intereselor lor, regimurile sunt democratice. Dacă organele de conducere ale societăţii se constituie şi acţionează fără consimţământul cetăţenilor, fără ca aceştia să fie consultaţi, fără a li se exprima voinţa şi interesele, regimurile politice sunt dictatoriale.

Prin urmare, raportul dintre sistemul politic şi regim politic trebuie înţeles nu sub forma delimitării între două realităţi politice, una mai cuprinzătoare decât cealaltă, ci ca o relaţie între două ipostaze ale uneia şi aceleiaşi realităţi, prima caracterizată printr-un nivel teoretic mai elaborat, cel al modelării, (de unde şi stabilitatea sistemului politic ca model), cea de-a doua, prin modul concret istoriceşte determinat al organizării şi funcţionării sistemului politic sub forma particulară a regimurilor politice.