Pin It

Rolul statului ca principală instituţie de organizare şi conducere politica a societăţii se realizează prin anumite funcţii:

- legislativă, în care statul, prin organismele sale specializate, adoptă întreaga legislaţie din societate, inclusiv constituţia, prin care se reglementează activitatea din toate sferele vieţii sociale şi prin care sunt prevăzute drepturile şi îndatoririle cetăţenilor. Principalul organism prin care statul modern îşi realizează această funcţie este puterea legislativă, care îşi exercită autoritatea atât pe plan central cât şi local.

- organizatorică, care are în vedere transpunerea în viaţă a legilor şi altor decizii adoptate, cât şi organizarea întregii activităţi pe diferite domenii de activitate, pentru asigurarea desfăşurarii normale a vieţii sociale;

- judecătorească, prin care se supraveghează aplicarea corectă a legilor şi sancţionarea încălcărilor acestora;

- economică, ce constă, pe de o parte, în faptul că statul este organizatorul direct al producţiei, al activităţii economice în cadrul proprietăţii de stat, publice şi, pe de altă parte, asigură întreg cadrul politico-organizatoric prin care agenţii economici independenţi să-şi desfăşoare activitatea, vizând armonizarea intereselor generale în vederea unei activităţi eficiente;

- socială, prin care se asigură condiţiile ca toţi cetăţenii ţării, independent de poziţia socială, să ducă o viaţă decentă prin organizarea unui sistem de protecţie socială, asigurări sociale, sănătate etc.;

- administrativă, prin care se asigură servicii către populaţie pentru desfăşurarea normală a tuturor activităţilor precum: energie, apă, salubritate, servicii publice etc.;

- culturală, prin care se asigură condiţii de instruire şi educaţie a tuturor cetăţenilor prin instituţii specializate, de cercetare ştiintifică, învăţământ, cultură etc.;

- funcţia de apărare a ordinii sociale şi asigurarea convieţuirii normale care are o latura preventiv-educativa si alta coercitiva, prin care se sanctioneaza actele antisociale, savârsite de anumite elemente (diversionisti, spioni, delapidatori, hoti, crima organizata etc.);

- ecologica, prin care se apara si se conserva mediul ambiant, biologic, prin masuri îndreptate împotriva tuturor surselor sau agentilor de poluare;

- apararea tarii, a independentei si suveranitatii statale, a integrităţii teritoriale şi a ordinii de drept;

- organizarea colaborarii cu statele lumii pe diferite planuri: politic, economic, stiinţific etc.;

- apărarea păcii în lume , a menţinerii unui climat de linişte şi înţelegere între popoare.