Pin It

Prin putere socială se înţelege capacitatea pe care o are sau o dobândeşte un om sau un grup de oameni în a-şi impune voinţa sa, altora în vederea efectuării unor activităţi cu o anumită finalitate, privind dirijarea societăţii spre anumite scopuri.

Potrivit acestui concept, puterea socială apare ca elementul care pune în mişcare întregul angrenaj social pe linia progresului istoric.

Puterea politica constituie un subsistem al puterii sociale cu rol determinant în reglarea şi funcţionarea vieţii sociale, ea reprezentând capacitatea unor grupuri de oameni de a-şi impune voinţa în organizarea şi conducerea de ansamblu a societăţii.