Pin It

Doctrina politică reprezintă o formă specifică a doctrinelor generale privind lumea şi societatea în care există şi se dezvoltă personalitatea umană.

Doctrina politică se poate defini ca un sistem coerent de idei, ca o concepţie politică închegată privind organizarea şi conducerea societăţii pe baza unuia sau a unor principii călăuzitoare, precum şi rolul instituţiilor şi al clasei politice, raporturilor dintre guvernanţi şi guvernaţi.