Pin It

Doctrina politică comunistă, bazată pe ideologia marxist-leninistă, priveşte organizarea şi conducerea societăţii prin dictatura proletariatului care, după afirmaţia lui Lenin, se manifestă în cadrul şi în afara legii, pe baza acţiunii unui singur partid - partidul comunist.

Principalele caracterisitici ale comunismului sunt:

  • organizarea şi conducerea societăţii prin dictatura proletariatului care, după afirmaţia lui Lenin, se manifestă în cadrul şi în afara legii, pe baza acţiunii unui singur partid - partidul comunist.
  • eliminarea principiilor pluralismului politic, a separaţiei puterilor în stat, supremaţiei legii, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
  • aceasta duce la dictatura unui grup restrâns şi, în multe situaţii, la dictatura unei singure familii sau a unei singure persoane.
  • promovarea represiunii ca principiu al politicii de stat, cu ajutorul unui aparat poliţienesc riguros organizat, fără a fi supus controlului politic, al legilor şi chiar al unor autorităţi ale statului.
  • inexistenţa agenţilor economici independenţi ca urmare a proprietăţii socialiste n-au făcut altceva decât sa perpetueze dictatura.

Cum a fost posibilă existenţa unor asemenea regimuri şi încă pe perioade destul de îndelungate, în unele ţări mai persistând şi în prezent?

Un prim răspuns constă în faptul că doctrina politică marxistă a folosit pe scară largă mijloace de manipulare demagogică a opiniei publice, prezentând regimurile comuniste ca fiind democratice, urmărind realizarea unor idealuri de libertate, echitate, dreptate şi egalitate socială. Ideologii marxişti susţin că dictatura proletariatului constituie un rău necesar, menită să lichideze exploatarea omului de către om, să elimine deosebirile de clasă şi inegalităţile economice, organizarea societăţii urmând să se realizeze pe bază de autoconducere, în condiţiile unui belşug de produse în care oamenii să fie retribuiţi după nevoi.

Un al doilea răspuns ar consta în faptul că doctrina comunistă despre organizarea şi conducerea politică a societăţii a putut fi aplicată în practică pentru că, paralel cu mijloacele de manipulare s-au folosit şi mijloace violente de reprimare împotriva celor care s-au opus. La acestea mai trebuie adăugată existenţa unor conjuncturi istorice care au favorizat impunerea regimurilor totalitare.