Pin It

Prin societate politică se înţelege totalitatea instituţiilor, organizaţiilor, asociaţiilor şi mijloacelor de informare în masă, care, în mod organizat şi programatic, se implică în problemele puterii şi conducerii politice, fie făcând parte din organele de conducere politică, fie activând pentru dobândirea puterii politice.

În societatea politică se includ:

  • statul cu toate componentele sale (putere judecătorească, legislativă, executivă);
  • partidele politice;
  • oricare alte organizaţii care se implică în problema puterii prin manifestarea unor opţiuni în organizarea şi conducerea societăţii şi printr-o activitate de dobândire a puterii politice.

Precizare: Nu oricine face politică, care îşi manifestă sprijinul sau dezaprobarea faţă de cei implicaţi în puterea politică poate fi declarat ca făcând parte din societatea politică.

Organizaţiile profesionale de tip sindical sau organizaţiile de creaţie, religioase, de caritate, au caracter apolitic atâta vreme cât nu se implică în problemele puterii politice, deşi pot să facă, şi chiar fac, politică, îndeosebi prin reprezentarea şi apărarea intereselor socio-profesionale sau de altă natură, ale grupurilor pe care le reprezintă.

Într-un regim democratic, societatea politică este formată, de regulă din guvernanţi sau cei care tind să devină guvernanţi şi care se află în slujba intereselor cetăţenilor.

Într-un regim dictatorial, societatea politica este opusă intereselor societăţii civile şi se constituie prin nerespectarea voinţei cetăţenilor, servind, de regula, interesele unor grupuri restrânse din cadrul societăţii civile. Aici, societatea politică tinde să-şi subordoneze societatea civilă, pe care, în loc să o slujească, o transformă într-un instrument de aservire.