Pin It

Prin societate civila se înţelege totalitatea indivizilor ca cetăţeni, a tuturor agenţilor şi organizaţiilor economice, a tuturor organizaţiilor socio-profesionale, de creaţie, a mijloacelor de informare neangajate politic, cu caracter apolitic, care desfăşoară, în cadrul societăţii, multiple activităţi.

         

Într-un regim democratic societatea civilă îşi desfăşoară activitatea pe baza unor legi ferme, inclusiv a constituţiei, menite să le prevadă şi să asigure:

 • drepturile şi libertăţile cetăţenilor, dar şi
 • obligaţiile şi îndatoririle pe care să le exercite fără oprelişti din partea societăţii politice precum:
 • dreptul de exprimare,
 • de asociere,
 • de organizare,
 • de greva,
 • de demonstraţii,
 • de circulaţie liberă,
 • de informare şi instruire.

Pentru a determina societatea politică să o slujească cât mai bine, societatea civila trebuie:

 1. să aibă un mare grad de cunoaştere, organizare, responsabilitate şi,
 2. să furnizeze în conformitate cu legea, mijloace de a frâna puterea politică în eventualele sale tendinţe de a-şi subordona societatea civilă.

Precizare: Într-un stat bazat pe economia de piaţă, pe pluralitatea proprietăţii, există posibilitatea independenţei economice a cetăţeanului şi deci a independenţei lui politice. Această problemă nu trebuie înţeleasă în mod absolut. Într-o societate bazată pe o economie liberă de piaţă, cetăţenii lipsiţi de proprietate, ca simpli angajaţi, sunt mai puţin independenţi decât proprietarii, fără a mai pune problema marilor proprietăţi.

În regimurile totalitare (fasciste şi comuniste), chiar dacă, uneori, în mod formal, există o legislaţie care prevede drepturi şi libertăţi, societatea civilă este oprimată şi în mare măsură subordonată societăţii politice tocmai datorită lipsei de independenţă a cetăţenilor ca agenţi economici. Regimurile totalitare presupun:

 • extrema centralizare a statului,
 • distrugerea societăţii civile, pentru a garanta statului monopolul puterii asupra societăţii,

privarea cetăţenilor de acea reţea de legături, organisme, asociaţii nepolitice care asigură o viaţă socială normală.