Pin It

1. Conceptul de acţiune politică

Acţiunea politică poate fi definită ca o activitate conştientă, mai mult sau mai puţin organizată, desfăşurată fie de diferite instituţii politice (stat, partide etc.) fie de indivizi ca simpli cetăţeni, pentru atingerea unui anumit ţel politic în conformitate cu convingerile acestora.

2. Formele acţiunii politice

Comportamentul politic constituie acea formă de acţiune politică prin care membrii societăţii se raportează într-un anumit mod la puterea politică, la instituţii şi organizaţii politice, la diferite doctrine, programe şi acte politice. Exemple: participarea sau nu la alegeri, la diferite demonstraţii, la întruniri, respectarea sau nu a legilor etc.

Atitudinea politică constituie o modalitate concretă a acţiunii politice, prin care se reacţionează pozitiv sau negativ faţă de idei, doctrine, programe, instituţii, situaţii şi evenimente politice. În general, atitudinea politică reliefează poziţia favorabilă sau nefavorabilă faţă de activitatea şi doctrina unui partid, a statului, a diferitelor organisme interne şi internaţionale etc. Astfel, pot să existe atitudini pro sau contra monarhiste, pro sau contra republicane, atitudini politice de stânga, de dreapta etc.

Prin participare politică se înţelege o angajare activă a cetăţenilor sau grupurilor sociale la elaborarea deciziilor politice şi la transpunerea lor în viaţă. Ea reprezintă o formă superioară de manifestare a acţiunii politice şi constituie o condiţie importantă a unui regim democratic. Exemple de participare politică putem avea: încadrarea în rândurile unui partid politic, şi activitatea desfăşurată în cadrul acestuia, participarea la alegeri prin candidarea la anumite posturi de conducere, activitatea depusă în organisme de conducere etc.

3. Libertate şi responsabilitate în acţiunea politică

Trebuie subliniat şi faptul că o acţiune politică adecvată presupune, în mod necesar, o corelare corespunzătoare între libertate şi responsabilitate, între drepturi şi îndatoriri.

Libertatea politică este o valoare esenţială a democraţiei şi un drept fundamental al omului. Numai în cadrul unei libertăţi politice, oamenii pot desfăşura acţiuni politice, pot efectua creaţii politice în concordanţă cu cerinţele de progres ale societăţii.

Responsabilitatea politică presupune corelarea libertăţii individului cu libertatea celorlalţi care, în final, să ducă la armonizarea intereselor sociale. Responsabilitatea implică respectarea unor norme, îndeplinirea unor obligaţii şi îndatoriri care, numai în acest fel, pot să asigure exercitarea libertăţii de către toţi cetăţenii.