Pin It

Geopolitica se prezintă ca fiind o modalitate de studiere a determinărilor geografice asupra politicii. În analiza acestor determinări geografice, trebuie să se ţină seama de tipul statelor, ca actori principali ai politicii globale şi, mai ales, de modalitatea în care acestea se îmbină şi se combină statele în ceea ce am putea numi geografia politică.