Pin It

Politica mondială sau politica internaţională are în vedere sfera relaţiilor poltice dintre state şi naţiuni, şi se deosebeşte de politica externă conceptual, deoarece nu vizează un singur stat, ci întreaga scenă mondială.

Politica mondială pare a fi rezultatul şi diferenţelor între statele lumii( ţin de cultură, civilizaţie, economie). Multe dintre conflicte pot avea la origine şi una dintre aceste diferenţe.

Delimitarea conceptului de politică mondială.

Trebuie eliminată confuzia dintre politică mondială şi relaţiile internaţionale:

  1. Sfera de cuprindere a politicii mondiale este mult mai mică. Între politica mondială şi relaţiile internaţionale este un raport de incluziune.
  2. Includerea în judecata politicii mondiale doar a acelor relaţii dintre actorii scenei mondiale între care există conflicte de interese. Conflictul de interese este definitoriu în declanşarea politicului.
  3. Percepţia asupra politicii mondiale ca simplă disciplină de studiu. Specialiştii o numesc intersectarea diferenţelor, a domeniului politic cu sociologia politică şi ştiinţa politică.

Politica mondială cercetează problematica războiului şi păcii, formele de colaborare şi conflict, tipologia alianţelor, metodele şi mijloacele prin care toţi actorii caută o poziţie favorabilă intereselor proprii.