Pin It

Rezulatatul este că s-au creat diferenţe de natură juridică, politică şi socială între politica internă şi politica internaţională.

Politica internă

Politica internaţională

·        Dreptul intern: este în general respectat, în caz contrar poliţia şi instanţele judecătoreşti aplică sancţiuni celor care încalcă legea.

·        Forţa: în politica internă guvernul deţine monopolul asupra întrebuinţării legitime a forţei.

·        Comunitate: într-o societate internă bine organizată, există un sentiment de comunitate larg răspândit ce da naştere la aparenţe comune.

·        Dreptul internaţional: se bazează pe norme juridice conflictuale şi nu există o practică comună. Nu există o poliţie internaţională care să impună legea.

·        Forţa: în politica internaţională nimeni nu deţine un monopol asupra folosirii forţei.

·        Comunitate: legea şi morala joacă un rol ăn politica internaţionala, dar în absenţa unui sentiment de comunitate, şi nu sunt la fel de obligaţii aşa cum sunt în politica internă.