Pin It

O abordare integrată subliniază că un act de comunicare politică este în acelaşi timp:

  1. a) o „relaţie” internaţională, o luare de poziţie strategică, precum şi un „spaţiu” de interacţiune.
  2. b) un „ritual”, dar şi un ansamblu de reglemntări juridice;
  3. c) un dispozitiv tehnologic şi simbolic ,,care pune îns cenă” politicul, dar şi o practică democratică;
  4. d) un „mesaj” politic, dar şi cogniţie politică (reprezentări, atitudini, opinii colective în legătură cu politica);
  5. e) marketing politic, însă şi agendă publică (de altfel, în literatura anglo-saxonă recentă, termenul „multidimensionalism” este folosit frecvent în legătură cu analiza mediatizării sau a comunicării politice).

Orice act de comunicare este multidimensional, indiferent dacă este comunicare politică, inetrpersonală, didactică sau artisitcă.