Pin It

Dreptul vamal, fiind o ramura a dreptului Republicii Moldova, este studiat in calitate de disciplina juridica in cadrul Facultatii de Drept. Aceasta disciplina juridica are ca sarcina familiarizarea studentilor Facultatii de Drept cu modul de organizare si functionare a sistemului vamal al Republicii Moldova si a realizarii activitatii vamale. Conceptia strategica a cursului de Drept Vamal presupune cunoasterea principiilor generale de organizare a sistemului vamal, a reglementarii tarifare a activitatii economice externe, taxa vamala, originea marfii, evaluarea vamala, masurile netarifare de reglementare a activitatii economice externe, procedura de vamuire si perfectarea actelor vamale, regimurile vamale si colaborarea internationala in domeniul vamal. Cunoasterea acestora va permite crearea unei conceptii transparente privind Dreptul Vamal si o aplicare practica a cunostintelor obtinute.

Notiune de drept vamal. Deşi în problema definirii dreptului vamal nu se atestă mari divergenţe conceptuale, totuşi deocamdată în literatura de specialitate din diferite ţări, inclusiv din România şi Rusia, nu este este expusă o definiţie care ar avea un caracrer general şi ar fi acceptată de către toţi specialiştii, cel puţin la nivel de ţară. Cât priveşte Republica Moldova, constatăm, că nu este nici un manual care ar fi consacrat dreptului vamal şi în care ar fi abordată şi problema definirii.

Aceste deficienţe însă nu sunt un temei pentru a considera că în domeniul dreptului vamal nu s-au făcut elaborări teoretico-ştiinţifice care ne-ar permite să facem anumite concluzii. Dimpotrivă, acestea sunt prezente şi la unele dintre ele ne vom opri mai jos.

Recurgînd la o privire de ansamblu asupta definiţiilor date dreptului vamal, constatăm că problema expunerii unui concept sau noţiuni care ar include totalitatea de caractere specifice şi ar exprima cu exactitate trăsăturile esentiale prin care se delimitează concludent de altele, este soluţionată în mod diferit. Dar, din totalitatea formulăriloe existente pot fi evidenţiate 2 direcţii: unii încearcă să dee o definiţie cât mai amplă, incluzînd în ea un spectru cât mai vast de aspecte, pe când alţii încearcă să formuleze o definiţie cît mai concisă, dar care ar avea o încărcătură semantică cât mai exactă.

Conchidem că Dreptul vamal poate fi definit ca o ramură complexă (înglobează aspecte ale altor ramuri) de drept formată din instituţii şi norme juridice care au drept scop reglementarea relaţiilor sociale ce se nasc, se modifică şi se sting în legătură cu trecerea persoanelor, mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a statului.