Pin It

Codul Vamal al Republicii Moldova din 20.07.2000;

  • Codul Fiscal al Republicii Moldova din 24.04.1997;
  • Legea cu privire la tariful vamal, nr.1380-XIII din 20.11.1997;
  • Legea cu privire la zonele economice libere. Nr.440-XV din 27.07.2001 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.108-109/834 din 06.09.2001
  • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale, nr.207 din 26.02.2003;
  • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, nr.54 din 26.01.2004;
  • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reglementarea activităţii serviciilor în punctele de trecere şi control la frontieră, nr. 1052 din 08.11.1999;
  • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la interacţiunea serviciilor, reglementarea perceperii plăţilor şi automatizarea sistemului de evidenţă la efectuarea controlului în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, nr. 808 din 09.08.2000;
  • Normele privind completarea, circulaţia şi folosirea formularelor declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Directorului General al Departamentului Controlului Vamal nr.11 din 12.01.1999.