Pin It

Luînd în considerare aşezarea geografică a Republicii Moldova, tranzitul mărfurilor şi al persoanelor trebuie să reprezinte o modalitate de atragerea a interesului agenţilor economici străini în Republica Moldova, precum şi să asigure un aport însemnat la încasările la bugetul de stat.

Deşi pe parcursul ultimilor ani s-a înregistrat o scădere considerabilă a tranzitului prin teritoriul vamal al Republicii Moldova, în anul 2003 numărul declaraţiilor vamale, completate în legătură cu plasarea mărfurilor în regimul vamal de tranzit, a crescut puţin comparativ cu anul 2002.

În general, legislaţia vamală, care vizează direct sau indirect tranzitul mărfurilor şi al persoanelor, este ajustată la legislaţia comunitară.

Principalul act normativ care reglementează tranzitul mărfurilor şi al persoanelor este Codul Vamal al Republicii Moldova din 20 iulie 2000. Actul menţionat defineşte noţiunea regimului vamal „TRANZIT" şi fixează următoarele principii ale politicii comerciale internaţionale: eliberarea tranzitului mărfurilor şi al persoanelor de plata drepturilor de export şi de import, facilitarea operaţiunilor de tranzit şi reducerea la minim a timpului necesar pentru efectuarea procedurilor şi formalităţilor de control în punctele de trecerea a frontierei statale. În baza Codului Vamal s-a stabilit un termen de tranzit confortabil de 72 de ore, care permite fără probleme traversarea teritoriului statului nostru. Pentru mărfurile transportate pe calea ferată, în legătură cu cazurile formării garniturilor de tren, a fost stabilit un termen şi mai mare - 168 ore.

La 20 martie 2003 a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.207 din 23 februarie 2003 „Despre aprobarea regulamentelor cu privirea la aplicarea regimurilor vamale", care a fost adoptată şi pentru o reglementare mai detaliată şi amănunţită a Secţiunii a 6- a „Tranzitul" a Codului Vamal.

Majoritatea operaţiunilor de tranzit efectuate pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează prin intermediul Carnetului TIR cu eliberarea de plata tuturor drepturilor de import.

În baza Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr.272 din 06 martie 2002, nr.804 din 19 iunie 2002 şi nr.477 din 21 aprilie 2003, începînd cu 18 martie 2003 pentru tranzitul mărfurilor cu transportul auto între punctele vamale de frontieră Giurgiuleşti, Sculeni, Otaci, Palanca a fost introdus sistemul automatizat de evidenţă şi control al traficului cu aplicarea gratuită a sigiliilor electronice şi a cartelelor „SMART". Sigiliile electronice se aplică adăugător la cele care se utilizează la compartimentul mărfar al vehicolului în conformitate cu practica stabilită la aplicarea sigiliilor vamale. La tranzit cartela „SMART" se aplică pe exemplarul 4 al declaraţiei mărfare de tranzit în rubrica D. Ulterior, după modificarea legislaţiei, sigiliile respective au început să fie aplicate conform unei taxe prevăzute de Legea tarifului vamal nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997.

În baza actelor normative menţionate (Codului Vamal al Republicii Moldova din 20 iulie 2000 şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.207 din 23 februarie 2003) au fost stabilite următoarele elemente de noutate în raport cu legislaţia vamală anterioară (Codul Vamal al Republicii Moldova din 09 martie 1993):

Regimului vamal „TRANZIT" a fost armonizat cu prevederile respective ale legislaţiei Uniunii Europene;

În luna februarie 2002 Prim-ministrul Republicii Moldova a aprobat Planul Strategic de acţiuni privind Dezvoltarea Departamentului Vamal pe perioada 2002-2005, implementarea căruia este susţinută de către Banca Mondială prin Programul regional „Facilitarea comerţului şi transportului în Europa de sud-est" (TTFSE). Pentru atingerea acestor obiective, sub umbrela proiectului TTFSE este necesar de efectuat un şir întreg de acţiuni ce ţin de modernizarea sistemului vamal şi de aplicare în activitatea lui a noilor tehnologii informaţionale. Una din componentele de bază ale proiectului nominalizate este aceea care se referă la controlul tranzitului.