Pin It

În exercitarea atribuţiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate acceptat de Parlament, avînd la bază unele principii ale activităţii: se călăuzeşte de Constituţie, de celelalte legi ale Republicii Moldova, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; în activitatea sa porneşte de la principiile democraţiei, legalităţii şi utilităţii sociale; asigură colegialitatea şi răspunderea personală a membrilor Guvernului în procesul elaborării, adoptării şi realizării deciziilor sale; asigură transparenţa în procesul elaborării şi adoptării ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor; asigură implementarea concluziilor şi propunerilor ştiinţifice privind perfecţionarea procesului de administrare, ţine seama de experienţa mondială în sfera construcţiei de stat şi o aplică[1].

 

[1]     Legea cu privire la Guvern, art. 2.