Pin It

Guvernul îşi realizează rolul său de subiect al conducerii generale a administraţiei publice prin activităţile de bază reglementate în art. 3 din Legea cu privire la Guvern.

Direcţiile de activitate a Guvernului stau la baza stabilirii structurii Guvernului şi componenţei lui nominale. Cu cît mai corect vor fi stabilite direcţiile de activitate, priorităţile şi conţinutul lor, cu atît mai amplă va fi claritatea referitoare la structura Guvernului şi la capacităţile personale şi profesionale ale fiecărui membru în parte, ulterior ca administrator (subiect de administrare) ale unui organ al administrării publice centrale de ramură.